Projekti i idejna rešenja kompanije Solomont

Projekat fabrike za proizvodnju i preradu šampinjiona kapaciteta 300 t godišnje
Idejno rešenje - Vinča
Idejno rešenje - Obala Dunava u Vinči i sportsko rekreativni centri sa pristanistem
Idejno rešenje za sanaciju obale Dunava u Vinči sa sportsko rekreativnim kapacitetima
Sanacija obale Dunava i arheološkog nalazišta Vinča sa pristanom