NEKRETNINE – BEOGRAD I SRBIJA

 

U NAREDNIM TEKSTOVIMA SA PRAVNOG ASPEKTA DETALJNO SU OBJAŠNJENA I OBRAZLOŽENA SLEDEĆA VAŽNA PITANJA IZ OBLASTI ZAKUPA, KUPOVINE I PRODAJE STANOVA, KUĆA, POSLOVNIH PROSTORA, APARTMANA, ZEMLJIŠTA, GARAŽA …

OSNOVNE INFORMACIJE O KUPOPRODAJI…

 • PROMET NEPOKRETNOSTI
 • UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI
 • SOLEMNIZACIJA UGOVORA
 • PONUDA PRAVA PREČE KUPOVINE
 • KAPARA I NJEN ZNAČAJ KOD KUPOPRODAJE NEPOKRETNOSTI
 • ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA
 • KATASTAR NEPOKRETNOSTI I NJIHOV ZNAČAJ
 • POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
 • KUPOVINA PRVOG STANA I OSLOBODJENJE OD PORESKE OBAVEZE

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAKUPU…

 • UGOVOR O ZAKUPU STANA
 • POREZ NA PRIHOD OSTVAREN OD ZAKUPA STANA, SOBE …

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK…

 • KADA SE NE PLAĆA POREZ NA KAPITALNI DOBITAK
Kažite nam koje nedoumice Vi imate?
Call Now Button