POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

Porez na kapitalni dobitak – kapitalni dobitak je razlika izmedju prodajne i nabavne cene kod prenosa stvarnih prava na nepokretnosti.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak je svako lice /fizičko lice, preduzetnik/, koje je izvršilo prenos stvarnih prava na nepokretnosti.

Porez na kapitalni dobitak iznosi 15%.

Kapitalni dobitak ne postoji kada su stvarna prava na nepokretnosti stečena :

  • nasleđem u prvom naslednom redu /deca i bračni drug/
  • u prenosu izmedju bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji
  • u deobi bračne tekovine
  • kada obveznik izvrši prenos prava na nepokretnosti koje je imao u svom vlasništvu najmanje deset godina

 

KADA SE NE PLAĆA POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

Obveznik ne plaća  porez na kapitalni dobitak ako :

  • u roku od 90 dana od dana prodaje, sredstva koja je dobio prodajom uloži u rešavanje stambenog pitanja za sebe ili članove porodičnog domaćnstva

Ako obveznik sredstva koja je dobio prodajom nepokretnosti u roku od 12 meseci uloži u iste namene, vratiće mu se iznos plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

 
Imate pitanja iz oblasti kupoprodaje nekretnina. Tu smo, pitajte.
 

Call Now Button